Email Marketing thành công với Hunter

0.00

Email Marketing hiện đang được coi là một trong những phương thức tiếp thị online hiệu quả nhất hiện nay, giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng và mang lại nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn. Hunter.io là một công cụ Email Marketing hiệu quả, giúp bạn khai thác, tạo lập được danh sách email của nhiều đối tượng và khách hàng tiềm năng cũng như thực hiện các chiến dịch Email Marketing

Đối tượng tham gia khóa học

 • Nhân viên Sale/Marketing đang mong muốn mở rộng danh sách email
 • Chủ kinh doanh nhỏ đang tìm kiếm email khách hàng tiềm năng
 • Người làm việc tự do (Freelancer), Trợ lý từ xa (Virtual Assistant) đang quản lý, mở rộng danh sách email hoặc thực hiện các chiến dịch email
 • Học sinh, sinh viên đang muốn tìm hiểu về Email Marketing
Category: Tag:

Email Marketing hiện đang được coi là một trong những phương thức tiếp thị online hiệu quả nhất hiện nay, giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng và mang lại nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn. Hunter.io là một công cụ Email Marketing hiệu quả, giúp bạn khai thác, tạo lập được danh sách email của nhiều đối tượng và khách hàng tiềm năng cũng như thực hiện các chiến dịch Email Marketing

 1. Đối tượng tham gia khóa học
 • Nhân viên Sale/Marketing đang mong muốn mở rộng danh sách email
 • Chủ kinh doanh nhỏ đang tìm kiếm email khách hàng tiềm năng
 • Người làm việc tự do (Freelancer), Trợ lý từ xa (Virtual Assistant) đang quản lý, mở rộng danh sách email hoặc thực hiện các chiến dịch email
 • Học sinh, sinh viên đang muốn tìm hiểu về Email Marketing

2. Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học:

 • Tìm kiếm Email của một cá nhân cụ thể hoặc từ website
 • Tạo lập danh sách email của các đối tượng và khách hàng tiềm năng
 • Điểm confidence score giúp đánh giá mức độ tín nhiệm của kết quả tìm được
 • Triển khai chiến lược Email Marketing mang lại hiệu quả cao
 • Giúp thiết kế và gửi email hàng loạt một cách nhanh chóng
 • Tìm kiếm Email của một cá nhân cụ thể hoặc từ website
 • Tạo lập danh sách email của các đối tượng và khách hàng tiềm năng
 • Điểm confidence score giúp đánh giá mức độ tín nhiệm của kết quả tìm được
 • Triển khai chiến lược Email Marketing mang lại hiệu quả cao
 • Giúp thiết kế và gửi email hàng loạt một cách nhanh chóng
 • Có thể nhận các công việc liên quan đến Email Marketing

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Email Marketing thành công với Hunter”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top